На наших заняттях:

  • діти отримують знання про закони читання, що допомагає їм читати слова будь-якої довжини та прибрати складове читання;
  • ставиться правильне дихання і чітка дикція;
  • юні читачі навчаються дотримуватися орфоепічних норм (на практиці засвоюються особливості вимови при читанні текстів, написаних українською та російською мовами);
  • закладаються основи виразного читання текстів;
  • учні навчаються переказу, складанню плану, прийомам запам’ятовування прочитаного методами ейдетики та мнемотехніки;
  • вчаться керувати своєю увагою;
  • формуються навички швидкого, усвідомленого читання «про себе» і вголос;

Курс триває 6 місяців. Заняття проходить один раз на тиждень – 70 хвилин.

Курс розрахований для дітей від 6 років.

Курс викладається двома мовами: російською та українською.

Ціна: групові заняття – 700 гривень один місяць навчання + 150 гривень дидактичний матеріал.×
X